Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția utilizatorilor și a clienților regulamentul privind termenii și condițiile site-ului www.BiaShop.ro pe care vă rugăm să îl citiți cu atenție .

Utilizarea site-ului reprezintă un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în prezentul document.

 

Art. 1. Părtile contractante:

SC Best Deco Solution SRL, cu sediul în Str. Puz 9, nr.17, sat Cretesti Com. Vidra, Ilfov, înregistrată la  Registrului Comerțului cu nr. J23/72/2021, cod fiscal: 43527331, cont bancar: RO53OTPV115001326766RO01 , deschis la OTP Bank Romania , telefon: +4 0755 129 762, e-mail: office@biashop.ro, în calitate de vânzător

Și persoana fizică sau juridică care efectuează o comandă pe site-ul www.BiaShop.ro, denumit/ă în continuare client, convin încheierea prezentului contract la distanță.

 

Art. 2. Elemente definitorii

Prin termenii folosiți în prezentul document cât și pe site-ul www.BiaShop.ro înțelegem :

Vânzător – societatea SC Best Deco Solution SRL

Cumpărător – persoana fizică sau juridică ce efectuează o comandă online sau telefonic.

Utilizator – persoana fizică sau juridică care accesează site-ul, are acces la conținutul acestuia și este de acord cu prezentul document în momentul în care finalizează o comandă sau își creează un cont pe site.

Client – persoana fizică sau juridică care finalizează și achită o comandă.

Servicii și produse – orice serviciu sau produs de pe site care urmează să fie furnizate de vânzător către cumpărator.

Comanda – documentul electronic încheiat între părți prin care clientul este de acord cu specificațiile fiecărui produs solicitat iar vânzătorul confirmă disponibilitatea produsului și timpul de livrare.

Cont – secțiune din site care ajută cumpărătorul să aibe o evidență clară a comenzilor efectuate și informații despre acestea.

 

Conținut – toate informațiile de pe site (texte, imagini, etc.), toate email-urile sau sms-urile transmise, toate informațiile puse la dispoziție atât pe site cât și telefonic sau email, informații cu privire la prețuri sau promoții și tot ceea ce ține de www.BiaShop.ro.

Newsletter – serviciul de informare electronic ( prin email sau sms ) asupra noutăților de pe blog, a serviciilor și a produselor aflate la reducere într-o anumită perioadă.

Specificații – descrierea produselor sau a serviciilor așa cum sunt prevăzute în formularul de comandă.

 

Art. 3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta toate comenzile lansate de utilizatori.

3.2. Vânzătorul va depune eforturi permanente pentru ca site-ul să fie actualizat în permanență.

3.3. Vânzătorul poate modifica prezentul document fără o notificare prealabila.

3.4. Vânzătorul are dreptul de a cere informații suplimentare cu privire la plata comenzilor pentru a evita eventuale fraude și își rezervă dreptul de a anula sau suspenda orice comandă în cazul în care există suspiciuni cu privire la plățile efectuate de client.

3.5. Vânzătorul are dreptul de a subcontracta servicii sau produse de la o terță parte fără acordul clientului, în vederea finalizării unei comenzi.

3.6. Vânzătorul are obligația de a livra toate produsele în termenul stabilit de părți.

3.7. Vânzătorul nu este răspunzător pentru materialele trimise de client în vederea finalizării comenzii.

3.8. Vânzătorul poate aduce modificări asupra site-ului, a structurii site-ului, a imaginilor, a prețurilor și nu numai, fără o notificare în prealabil.

3.9. Vânzătorul poate afișa pe site imagini cu produsele realizate pentru clienți cu excepția cazului în care există separat un contract de confidențialitate.

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile utilizatorului și clientului

4.1. Utilizatorul are dreptul să folosească site-ul www. BiaShop.ro doar în scopul informării, fără a descărca, modifica, copia sau reproduce parțial sau integral conținutul acestuia. Încălcarea acestei reguli reprezintă nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

4.2. În momentul finalizării unei comenzi, clientul garantează că deține toate drepturile de proprietate asupra materialelor trimise pentru tipărire. Clientul este răspunzător pentru toate informațiile și materialele transmise,

acolo unde este cazul.

4.3. Clientul are obligația de a furniza toate datele necesare pentru întocmirea documentelor legale și garantează ca acestea sunt corecte.

4.4. Clientul are obligația să achite toate facturile în termenul stabilit de comun acord.

 

Art.5. Politica de returnare și garanții

5.1. Conform art. 10 din Ordonanța 130/2000, produsele executate după specificațiile clientului sau personalizate, nu se pot returna.

5.2. Pentru a evita o comandă eronată, clientul poate solicita vânzătorului o simulare în format electronic a materialului ce urmează a fi personalizat sau mostre care se achită suplimentar.

5.3. Diferențele de culoare între ceea ce este vizibil pe monitor și ceea ce se va printa sunt din cauza codurilor de culori. Pentru print, codul de culoare este CMYK iar majoritatea monitoarelor văd RGB.

5.4. Costul transportului pentru retur este suportat de către client.

5.5. În cazuri excepționale în care se vor returna produse, termenul maxim de returnare este de 14 zile calendaristice de la data primiri.

5.6. Utilizatorul/ clientul declară că își asumă integral responsabilitatea pentru orice activitate realizată prin intermediul website-ului, în special pentru securitatea parolei și confidentialitatea datelor din contul de client. Vânzătorul nu garantează faptul că pot exista alte persoane care vor să intre neautorizat în contul clienților.

 

Art. 6. Comunicări și notificări

6.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părti la adresa menționată în prezentul contract, în scris prin serviciul poștal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori  în scris email.

6.2. Comunicările/notificarile verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

6.3. Clientul este responsabil pentru actualizarea informațiilor de contact din panoul de control atunci când situația o impune.

6.4. Notificarea primită de client după efectuarea comenzii are rol informativ și nu reprezintă acceptarea acesteia.

6.5. Comunicarea cu site-ul www.BiaShop.ro se realizează folosind pagina de contact sau adresa de email afisata in pagina de contact.

 

Art. 7. Transferul proprietății

7.1. Transferul proprietății asupra produselor și serviciilor are loc în momentul în care clientul achită factura integral și respectă indicațiile din comandă.

7.2. Curierii prin care trimitem produsele nu sunt autorizați de noi pentru a permite deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare și de achitarea contravalorii atunci când este cazul.

 

Art. 8. Modalități de plată

8.1. Clientul poate achita produsele și serviciile noastre integral prin următoarele modalități de plată :

 

transfer bancar;

plata cu cardul prin procesatori agreeati si verificati de autoritatile in masura;

ramburs la curier.

Art. 9. Limitarea răspunderii

9.1. Desi se fac eforturi constante de securizare si upgradare in vederea inbunatatirii experientei utilizatorilor, vânzătorul nu garantează funcționarea site-ului fără erori și nu poate fi făcut direct răspunzător pentru pierderi, pagube, fie directe, indirecte sau accidentale pe care utilizatorii sau clienții le pot suferi din cauza acestui aspect. Prin erori întelegem inclusiv descrieri, specificații sau prețuri.Iar in cazul observari de bug-uri, va rugam a ne informa in scris la office@biashop.ro

9.2. Informațiile prezente pe site au caracter informativ și nu creeaza obligații contractuale.

9.3. Obligațiile contractuale sunt create în momentul în care o comandă este acceptată și confirmată atât de client cât și de vânzător.

9.4. Vânzătorul nu este răspunzator pentru eventualele pagube sau întârzieri apărute pe parcursul livrării realizate prin intermediul terților, in speta curierii agreati.

 

Art. 10. Achiziția de produse și servicii

10.1. Utilizatorul poate lansa comanda doar prin intermediul site-ului www.BiaShop.ro, sau transmise pe email. Se pot cere detalii telepfonic, dar incheierea contractului se face doar prin plasarea de comanda in cadrul website-ului sau pe email in cazul produselor cu imagini proprii .

10.1. Orice utilizator care a lansat o comandă devine client.

10.2. Comanda include datele de identificare ale clientului, condițiile comerciale, observațiile clientului și condițiile de livrare.

10.3. Acceptarea și confirmarea comenzii de către vânzător presupune că atât clientul cât și vânzătorul sunt de acord cu termenii și condițiile din acest document, cu condițiile comerciale, cu specificațiile produselor sau ale serviciilor de pe website.

10.4. Comanda este acceptată de vânzător în momentul în care există o confirmare prin email sau sms.

10.5. Comanda neconfirmată de vânzător este cosiderată neacceptată.

10.6. Efectuarea unei comenzi îi este permisă oricărui client, însă vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul unui client în cazul unor motive întemeiate.

10.7. Tarifele produselor sau serviciilor afișate pe site sunt în RON și nu conțin TVA, nefiind plătitori.

10.8. Adăugarea unui produs sau al unui serviciu în coșul de cumpărături nu se consideră o comandă valabilă până nu este finalizată.

10.9. Comanda va intra în lucru după ce clientul își dă acordul asupra graficii prin oferirea bunului de tipar.

10.10. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele greșeli și nu poate anula comanda după bunul de tipar decât în cazul în care se reia tot procesul.

10.11. Produsele afișate pe site in categoriile stickere, tablouri si fototapet nu sunt in stoc si se produc la comanda clientului cu specificatiile de personalizare (imagine, dimensiuni si finisaje) selectate in website la momentul completarii comenzii ferme. Pentru produsele fizice ne existente in stoc , in cazul în care este afisat in website si este efectuată o comandă, vânzătorul are obligația să comunice clientului faptul că produsul respectiv nu se află în stoc.

 

Art. 11. Forța majora

11.1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și imposibil de înlăturat, produs după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică debitorul să-și îndeplinească total/parțial vreo obligație asumată prin contract.

11.2. Partea care invoca producerea cazului de forță majoră, va notifica celeilalte părți producerea acesteia în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la apariția evenimentului invocat, iar în termen de 10 (zece) zile va înainta dovada constatării cazului de forță majoră, emisă de Camera de Comerț și Industrie a României.

 

Art. 12. Litigii

12.1. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Dacă părtile nu vor ajunge la o ințelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecatorești competente.

 

Art. 13. Dispoziții finale

13.1. Prin acordul dat de către beneficiar asupra prezentului contract încheiat la distanță, acesta garantează că :

 

Este persoană fizică și are peste 14 ani;

Este persoană juridică sau este constituită în orice altă formă de organizație cu personalitate juridică ce funcționează conform legislației și standardelor în vigoare, asumându-și răspunderea pentru orice informații eronate sau incomplete adăugate. Prin acordul dat, beneficiarul se obligă să înștiințeze furnizorul în cazul în care apar modificări asupra datelor de identificare prezentate în contract;

Va respecta prezentul contract.

13.2. BiaShop.ro nu va fi responsabil pentru materialele trimise de client sau utilizator. Responsabilitatea pentru aceste informații aparține exclusiv beneficiarului. În cazul încetării serviciilor ca urmare a nerespectării contractului de către beneficiar, www.BiaShop.ro nu este responsabil cu despăgubirea acestuia pentru plățile efectuate.

13.3. Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română iar părțile se angajează irevocabil să recunoască jurisdictia exclusivă a acesteia în caz de litigiu. Orice neînțelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care nu se ajunge la o soluție pe această cale, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente material și teritorial.

13.4. Beneficiarii serviciilor sau produselor furnizate de către BiaShop.ro, vor ține cont de faptul că prin încălcarea prezentelor prevederi pot răspunde penal sau civil în fața legii.

13.5. Vânzătorul are dreptul de a adăuga, anula sau modifica termenii și condițiile conținute în prezentul document, caracterisicile tehnice dar și prețurile serviciilor sau produselor oferite, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relațiilor de colaborare de către beneficiar și nici pentru refuzarea plății serviciilor furnizate de BiaShop.ro.

Urmariti-ne pe Facebook